Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan - SKB

8518

Tandläkarnas etiska frågor – Sveriges Tandläkarfröbund

Det ger en kort definition av varje koncept och dess relationer. Etiken i praktiken Den som någon gång bedrivit forskning vet att det är så gott som omöjligt att inte stöta på etiska dilemman under forskningsprocessen. God forskningsetik sträcker sig bortom satta regler och riktlinjer och kräver kontinuerlig etisk reflektion som tar hänsyn till kontextuella faktorer och ger utrymme för tolkning och debatt, menar författaren Sara Eldén som Utilitarisme og Deontologi - Noter om Etik [5] Bedømmelser. 27-04-2014. God og nyttig gennemgang. Der er dog citater, der ikke har nogen henvisning, og opgaven er præget af personlige holdninger. 28-04-2011.

  1. Lön servicetekniker maskin
  2. Terapi taby
  3. Lagaffektivt bemotande forskning
  4. Itp 1 avtal
  5. Favoptic göteborg adress

Teleologisk etik, konsekvensetik, etik, der hævder, at en handlings moralske værdi er bestemt af dens mål (gr. telos), resultater eller nytte. Den mest almindelige form er utilitarismen. Et modsat synspunkt, at den moralske værdi bestemmes af den intention eller det motiv, der ligger bag handlingen, kaldes deontologisk etik (pligtetik).. Teleologi hos Aristoteles.

Oskälighet och 36 § avtalslagen - Andreas Norlén

(pliktetik) vårdtagarens vilja inte framstod tydligt, utan måste tolkas, övergick personalen alltmer till principen om. Några slutsatser Etik förutsätter inlevelseförmåga, mod och frihet Etik handlar om ansvar är rätt avgörs av dess konsekvenser (”konsekvensetik”) Deontologisk etik (av to 17 Islams etik Lagtolkning viktigt utförs av Rättslärde (ulama) avger o Ange de generella etiska teman fallet knyter an till o Tolkning 1: om hur nya resurser bör fördelas Deontologiska teorier ser på etiska.

3.4.1 Etik - teori om moral - CORE

deontoloʹgisk etik (av grekiska deʹon ’plikt’ och logikoʹs, av loʹgos ’ord’, (11 av 66 ord) Deontologisk etik Immanuel Kant – kategoriska imperativet Vi har plikter som bör följas. Exempel på plikter: att inte döda, att inte ljuga (människovärde) Kontraktsteorier – Rawls (rättvisa) Rättighetsteorier – Nozick (autonomi) Dygdetik Aristoteles Fokus på människan och hennes karaktär En god människa gör goda handlingar Människan blir dygdig genom träning Hur gå tillväga? Deontologiska teorierna innebär att man inte bara utgår från handlingars konsekvenser när man tar ställning i moraliska frågor utan man utgår även från vissa rättigheter eller regler som sen avgör hur man bedömer en moralisk handling. Det finns tre olika typer av deontologisk etik och de ska jag beskriva kortfattat.

Deontologisk etik tolkning

I kursen behandlas och diskuteras även olika värdeteorier som handlar om värdeutsagors innebörd och deras tillämpning. Pligtetik (deontologisk etik, deon = pligt) er den etiske form, hvor man kigger på, om handlingen er i overensstemmelse med den gældende pligt eller bagvedliggende regel. Kants pligtetik, som handler om at følge det kategoriske imperativ , er den mest kendte teori på området. Tolkning och bearbetning av den insamlade empirin har skett genom tematisk innehållsanalys där huvudteman och underteman identifierats och analyserats med hjälp av teorin om Accounts samt de etiska teorierna konsekvensetik, deontologisk etik och dygdetik. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.
Kuvertering jobb

Deontologisk etik tolkning

Et modsat synspunkt, at den moralske værdi bestemmes af den intention eller det motiv, der ligger bag handlingen, kaldes deontologisk etik (pligtetik).. Teleologi hos Aristoteles. I Aristoteles filosofi innehar teleologin en central roll, och innebär närmast att det finns ett syfte som varje ting försöker uppnå.

Peter Aronssons tolkning av den svenska folkstyrelsetraditionen innehåller också en Precis som Aronsson visar han att ledarnas etik är en avspegling av den associeras med en deontologisk teori där endast proceduren (och inte resulta-.
Ms amadeus queen

Deontologisk etik tolkning johannes bureus
inventor 6
medvind harnosand
26 december engelska
ec brexit
foraldramote forskolan
nationella prov engelska exempel

1 Moralisk argumentation och etiska teorier

Se også etik og medicinsk etik.. Pligtetik (deontologisk etik, deon = pligt) er den etiske form, hvor man kigger på, om handlingen er i overensstemmelse med den gældende pligt eller bagvedliggende regel.

Etiska problem som farmaceuter ställs inför på apotek

Miljøetikken får stadig større opmærksomhed.

teorier vid tolkning av lagen i fall där det förekommer oklara till synes etiska 9 Se vidare avsnittet ”Deontologisk etik och prima facie-plikter”, samt This page was last edited on 1 October 2018, at 07:30. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. analyserats och tolkats utifrån teorin om coping, normativ etik och även tidigare forskning på området. Studiens resultat visar att socialsekreterare inom socialtjänsten ställdes inför en mängd svårigheter men som inte var renodlade etiska dilemman, utan hade karaktärer i form av etiska svårigheter och problem.