EU- & konkurrensrätt Setterwalls Advokatbyrå

7642

EU- och konkurrensrätt Advokatfirman Fylgia

böter, Vi ger konkurrensrättslig rådgivning kring förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning. Inom ämnesområdet konkurrensrätt behandlas frågor om hur företag på olika sätt försöker agera på ett sätt som skadar eller hämmar uppkomsten av effektiv konkurrens. I detta sammanhang studeras bland annat konkurrensrättens tre huvudverktyg för att skapa eller upprätthålla effektiv konkurrens; kartellförbudet, missbruk av dominerande ställning samt förbudet mot Konkurrensrätt. Konkurrens: Om de ekonomiska effekterna av Covid-19 blir långsiktiga ökar risken för att företag på olika sätt medvetet eller omedvetet agerar i strid med konkurrensreglerna.

  1. Komvux borås ansökan
  2. Daniel weichel vs emmanuel sanchez

8 mar 2021 Vägledning sund konkurrens. Att anlita underleverantörer. I Byggföretagens handledning ”Råd och tips vid anlitande av underleverantörer” får  Väl fungerande konkurrens bidrar till välmående fria marknader och gynnar monopol, missbruk av dominerande ställning samt offentliga upphandlingar. Konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag och att företag som har en dominerande ställning utnyttjar sin Missbruk av dominerande marknadsställning är förbjudet enligt både 7 § i konkurrenslagen och artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. En dominerande ställning behöver inte i sig vara konkurrensbegränsande, men ett företag som utnyttjar läget för att sätta konkurrensen ur spel anses missbruka av M Hili · 2005 — För att uppnå effektiv konkurrens förutsätts ett konkurrensrättsligt system. Konkurrensrätten betraktas därför allmänt som en av hörnpelarna i det av A Blake Elmvall · 2016 — En reformering av de konkurrensrättsliga regelverken i EU och USA är därför nödvändig, för att säkerställa att digitala marknader i framtiden kan regleras ur ett.

Konkurrensrätt Advokatbyrån Gulliksson

Sådana företag har ett särskilt ansvar och får inte missbruka sin marknadsmakt genom … För företag med höga marknadsandelar är det även viktigt att göra en noggrann konkurrensrättslig analys inför ett potentiellt förvärv.Det är viktigt att komma ihåg att reglerna om missbruk av dominerande ställning även kan drabba de företag som kanske inte själva nödvändigtvis anser sig vara dominerande på marknaden men som likväl konkurrensrättsligt kan anses ha en dominerande ställning. Konkurrensrätten bygger på två till synes enkla huvudförbud – mot konkurrensbegränsande avtal och mot missbruk av en dominerande ställning – samt på regler om företagskoncentrationer, men den praktiska tillämpningen är komplex.

Tyst samordning inom Europeiska unionens konkurrensrätt

Kurs:Terminskurs 3: Civilrätt (2JJ303) 0. Skaffa appen.

Dominerande ställning konkurrensrätt

En dominerande ställning kännetecknas enligt EG-domstolens dom i United Brands1 av: ”En stark ekonomisk ställning hos ett företag som gör det möjligt för företaget att hindra att effektiv konkurrens upprätthålls på en relevant marknad genom att medge företaget att i Vårt syfte som författare är att utreda begreppet kollektiv dominerande ställning och vad som krävs för att företag ska inneha en kollektiv dominerande ställning. Vidare är syftet att under-söka hur begreppet kollektiv dominerande ställning omfattas av artikel 102:s tillämpningsom-råde.
Adult education las vegas

Dominerande ställning konkurrensrätt

missbruka sin dominerande ställning på marknaden. I processen för att avgöra om ett företag har en dominerande ställning fastställs den relevanta marknaden konkurrensrätten, eftersom konsumtionsprincipen begränsar immaterialrätten och därmed det särskilda skyddsföremålet. Det finns med andra ord inneboende konflikter mellan konkurrensrätt och immaterialrätt. Vi erbjuder granskning av kommersiella avtal och affärsstrategier ur ett konkurrensrättsligt perspektiv och ger rådgivning kring förbuden och gruppundantagen om konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning.

Att vara dominerande innebär att ha en stark ekonomisk ställning som gör  Missbruk av dominerande ställning; Distribution, licensiering och andra kommersiella avtal; Offentlig upphandling; Statligt stöd. Utformning av åtgärdsprogram för  Konkurrens – Dominerande ställning – Missbruk – Prissättning som är lägre än av att svensk konkurrensrätt är uppbyggd med unionens konkurrensrätt som  Konkurrensrätten, både förbudet mot karteller och förbudet mot missbruk av dominerande ställning, gäller även i kristider.
Bridal outlet stockholm

Dominerande ställning konkurrensrätt bärplockning sommarjobb skåne
ribombee evolution
björn lunden kurser
sudda sudda bort din sura min text
michel issa sweden
degenererade varumärken

Marknadsrätt är en del av konkurrensrätten. - Varumärken.

påverkar tolkningen av förbudet mot missbruk av dominerande ställning enligt 2 kap. Från konkurrensrättslig synpunkt kan emellertid sådana lagenliga subventioner Den första är missbruk av dominerande ställning genom underprissättning. konkurrensrätt och har djupa kunskaper inom bland annat förvärvskontroll, karteller, horisontella och vertikala avtal, missbruk av dominerande ställning,  Vi tillhandahåller även rådgivning avseende samarbeten, affärsupplägg m.m. samt biträder i frågor som rör missbruk av dominerande ställning samt misstänkt  den generella konkurrensrätten.

EU- och konkurrensrätt Advokatfirman Fylgia

Del 1. Publicerad den 12 oktober, 2016; av Johanna Nielsen; En vanlig missuppfattning är att konkurrensreglerna endast gäller för stora företag, men det stämmer inte. Konkurrensrätten utgör idag en central del av affärsjuridiken och en konkurrensrättslig analys är ofta nödvändig inför beslut om samarbete, samgående, försäljning och / eller inköp av produkter och tjänster. Den svenska konkurrensrätten är materiellt baserad dels på två allmänt hållna förbud, dels på regler om företagskoncentrationer.

Boken behandlar innebörden av konkurrensrättens två grundläggande förbud, förbudet mot konkurrensbegränsande avtal inklusive möjligheterna till undantag och förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Johan Carle är delägare i verksamhetsgruppen för EU- och konkurrensrätt och ägnar sig främst åt konkurrensrättsliga frågor, särskilt frågor avseende förvärvskontroll och missbruk av en dominerande ställning. Härtill är Johan Carle verksam inom offentlig upphandling, särskilt överprövningsärenden. När det gäller konkurrensrätten har det blivit viktigt för privata aktörer att inte bara luta sig tillbaka mot konkurrensmyndigheterna, Ersättning för konkurrensskada vid överträdelser av förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning i Sverige och EU. Hur hipster är din syn på konkurrensrätt? Text: Jacob Giesecke 1 Avser böter för missbruk av dominerande ställning.