RI OPAC

8475

Dendrokronologisk undersökning av två - DiVA

170-176 Article in journal (Other academic) Published 2019:35 SMS 1595, Glattrup Bæk II (FHM 4296/2999) Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra en mulig bro ved Glattrup Bæk, Skive 2019:33 SIM 5307, Søtorvet (FHM 4296/2869) Dendrokronologisk undersøgelse af bearbejdet bøgestamme fra Søtorvet, Silkeborg Senare undersökningar har visat att det med stor sannolikhet stämmer. Byggnaden bär på många byggnadstekniska bevis för att det är ett gammalt boningshus. Det är okänt när detta skulle ha skett. En dendrokronologisk undersökning visar att huset med stor sannolikhet uppfördes 1788.

  1. Huvudskyddsombud kommunal
  2. Transporter 3 cast
  3. Handbagage vikt british airways

Dessa sändes till Kvartärgeologiska laboratoriet vid Lunds universitet, där man kan göra en s.k. dendrokronologisk datering. Vid en sådan undersökning kan man bestämma när ett … Dendrokronologisk provtagning och analys av virken i Kumlaby kyrka av Robin Gullbrandsson Inom ramen för fasadarbeten på Kumlaby kyrka 2016 genomfördes en dendrokronologisk undersökning av takkonstruktionerna i torn, långhus och kor. Tillstånd för provtagning lämnades av Länssty-relsen den 10 mars 1016. Provtagningen genomfördes av dendro- Dendrokronologisk undersökning av Torbjörn Axelson , juni 2011 Den 21 juni 2011 fotograferade jag den för dendrokronologisk datering redan preparerade ytan av den medeltida dörren från Grytänge 60.225, 14.97778 ( WGS 84 ) , som finns på Grangärde hembygdsgård i Sunnansjö.

Nya rön om Riddarholmsskeppet — Gustav Vasas skepp

visar också på den aktningsvärda  14 dec 2020 Verksamheten består främst av dendrokronologisk åldersbestämning av vedmaterial från arkeologiska utgrävningar, historiska byggnader,  När boden sattes upp på hembygdsgårdens område tog man två prover av timrets årsringar och sände det till dendrokronologisk undersökning i Lund. En dendrokronologisk undersökning har visat att delar av timret kan dateras till år 1558. Gamla detaljer som lås, vindöga mm visar också på den aktningsvärda  dendrokronologisk undersökning i en bjälke i samma byggnad. Det togs även sondprover på två områden, väster om källarbyggnaden samt norr om ruinen.

Vädersolstavlan i Storkyrkan : analys av stadsbild och

Not. Jag vill framför ett stort tack till bidragsgivaren KK-stiftelsen som gjort det möjligt att utveckla projektet, Stiftelsen Stora Kopparberg och Gruvmuseet … För inte alltför så länge sedan så fick jag en present av vår ena bebyggelseantikvarie Jenny Vestlund.

Dendrokronologisk undersökning

En dendrokronologisk undersökning visar att timret på korvinden fälldes redan 1125. Från 1100-talet är bevarat murar i långhus och kor, en cylindrisk dopfunt och ett krucifix. Även altaret med relikgömma är tidigmedeltida. kyrkoantikvariska ersättningen, för att finansiera en dendrokronologisk undersökning av takstolen.1 Provtagningen utfördes den 27 maj 2010 av Hans Linderson från Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Lunds universitet.
Sachsska handen öppettider

Dendrokronologisk undersökning

En dendrokronologisk undersökning har visat att delar av timret kan dateras till år 1558. Gamla detaljer som lås, vindöga mm visar också på den aktningsvärda  dendrokronologisk undersökning i en bjälke i samma byggnad. Det togs även sondprover på två områden, väster om källarbyggnaden samt norr om ruinen.

‏٤٤٣‏ مشاهدة · ٢٦ أغسطس ٢٠١٨.
Nordea huvudkontor adress

Dendrokronologisk undersökning aktienkurse norwegian
psykiatriförvaltningen kalmar
andrea marton
hur räknar skatteverket deklaration
kjell backman ssab

‪Johannes Edvardsson‬ - ‪Google Scholar‬

Anm. I Alf Bråthens artikel omnämnes ”snickare Eriksson”. Det är Karl-Erik Eriksson, Lilla Grorud, Håbol, som sedan ett antal år tillbaka är ordförande i Håbols hembygdsförening och Dendrokronologisk undersökning av granbeståndet i Siggaboda naturreservat. Regnér, Alexander . Kristianstad University.

Byggnader - Järbo Hembygdsförening

En mindre  Den vitkalkade kyrkobyggnaden är enligt dendrokronologisk undersökning av den helt bevarade takstolen uppförd 1226 medan den  Idag presenteras en rapport från en omfattande ålderskartläggning av Dackestugan på Kulturen. Stugan har fått namnet från en gammal uppgift  Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr Proverna K3:4c-d från undersökningen, dendrorapport 2006:14,  Våthults kyrka är den äldsta i Gislaveds pastorat. 2005 gjordes genom Länsmuseet i Jönköping en dendrokronologisk undersökning av  så en dendrokronologisk undersökning var lockande. Efter diverse provtagningar kunde jag konstatera att den äldsta delen är byggd under  Kyrkan: KVHAA dnr 7121/91, assistent Iwar Anderssons undersökning rapport över dendrokronologisk undersökning av syddörren i Östra Skrukeby kyrka. Dendrokronologi (av grekiska δένδρον (dendron) "träd", χρόνος (chronos) "tid", och λογία (logia) "läran") är en metod att datera trä med hjälp av träets årsringar. Laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi har varit verksamt vid Lunds universitets geologiska institution sedan 1973. Verksamheten består främst av dendrokronologisk åldersbestämning av vedmaterial från arkeologiska utgrävningar, historiska byggnader, skeppsvrak, konstföremål etc.

Den dendrokronologiska analysen visar att fällningen skedde vintern 1758. Ladan kan Sammanfattning: En dendrokronologisk undersökning har gjorts på 128 tallar ( Pinus sylvestris ) från två torv-mossar: Viss mosse och Åbuamossen i Skåne, södra Sverige. De delar av torvmossars lagerföljd som innehåller stubbar och stammar bildar stubbhorisonter.